Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nomacom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-745, ul. Jasnodworska 3, e-mail: rodo@nomacom.pl; tel. 22 781 34 85.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej oraz realizacja umów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych (prowadzenie statystyk i weryfikacja aktywności niezbędne do dopasowania treści publikowanych w serwisie www do użytkowników) oraz przez czas świadczenia przez nas usług wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi można kontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres rodo@nomacom.pl. Jednocześnie informujemy, że dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych, zabezpieczając nasze systemy informatyczne.