Audyty informatyczne

audyty informatyczne

Na życzenie Klientów przeprowadzamy audyty informatyczne, mające na celu analizę zasobów firmy, a także wskazanie istotnych niedociągnięć.

Okresowe przeprowadzanie audytów dostarcza szeregu informacji, które pozwalają ocenić stan faktyczny posiadanej infrastruktury, aktualność oprogramowania, ważność licencji czy odporność na ataki zagrażające bezpieczeństwu danych

Nasi specjaliści posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu profesjonalnych działań audytorskich, a wypracowane przez nich metody pozwalają na wykonanie obiektywnych i niezależnych ocen.

Korzyści wynikające z audytów to m.in.:

 • wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa
 • oszczędność kosztów i efektywność planowania przyszłych zakupów
 • gwarancja legalności oprogramowania
 • optymalizacja wydajności posiadanej infrastruktury
 • wykrycie słabych punktów
 • uszczelnienie mechanizmów generujących straty
 • wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń
 • podniesienie efektywności pracowników

Naszym klientom oferujemy:

 • Audyt legalności oprogramowania 

 • Audyt sprzętu i wydajności

 • Audyt wydajności aplikacji klienckich

 • Audyt sieci i dostępu do zasobów sieciowych LAN i WAN

  (przeprowadzanie kontrolowanych ataków)
 • Pomiary okresowe instalacji kablowych sieci LAN

  w oparciu o sprzęt firmy FLUKE wykonywane przez certyfikowanego instalatora

 

Masz pytania? Zapytaj naszego eksperta!
Jaka jest suma 8 i 5?